Automaatiojärjestelmien käyttöönotto referenssejä

/Automaatiojärjestelmien käyttöönotto referenssejä
12 12, 2016

Automaatiojärjestelmien käyttöönotto referenssejä

2019-11-20T09:01:47+00:00
Kaasumoottorivoimalaitos Saksassa 2019

Kaasumoottorivoimalaitos Saksassa 2019

Kymmenen kaasumoottorin voimalaitos yhteisteholtaan 100MW sähkötehoa ja noin 90MW lämpötehoa. Seilo Consulting ohjelmoi ja käyttöönotti automaatiojärjestelmän sekä teki tarvittavat testit ja viritykset prosessien ohjauksille. Automaatiojärjestelmänä on Siemens SPPA-T3000.

Antam Indonesia, 2016

Moottorivoimalaitoksen päivitys raskasöljykäytöstä (HFO) monipolttoainekäyttöiseksi. Antamin kahdeksan koneen moottorivoimalaitos tuottaa sähkötehoa yhteensä 133 MW paikallisen nikkelisulaton käyttöön saarekekäytössä. Laitos toimii päivityksen jälkeen HFO- ja LFO-polttoaineilla sekä maakaasulla ja mahdollistaa joustavan operoinnin eri polttoaineilla. Päivityksen yhteydessä voimalaitoksen automaatiojärjestelmä vaihdettiin kokonaisuudessaan uuteen. Seilo Consulting käyttöönotti voimalaitoksen automaatiojärjestelmän ja hoiti muutostöiden jälkeiset laitoksen toiminnallisuuden testaukset. Automaatiojärjestelmänä on Modicon PLC ja Wonderware InTouch valvomojärjestelmä.

KazAzot Kazakstan, 2016

Neljän koneen kaasumoottorivoimalaitos Kazakstanissa, yhteisteholtaan 39MW sähkötehoa ja noin 40MW lämpötehoa kaukolämpöjärjestelmään. Laitoksen automaatiojärjestelmä koostuu Siemens PLC järjestelmästä ja Wonderware InTouch valvomojärjestelmästä. Seilo Consulting osuus projektissa oli automaatiojärjestelmän käyttöönotto.

Petro Casa power plant Venezuelassa, 2016

Monipolttoaine moottorivoimalaitos Venezuelan Maracaibossa. Voimalaitoksella on kaksi kaasu/diesel mottoria ja yhteisteho on 14MW. Tämä voimalaitos toimii maakaasulla ja käyttää varapolttoiaineena kevyttä polttoöljyä. Voimalaitosta operoidaan saarekkeessa ja laitoksen tuottama teho käytetään muovisia taloelementtäjä tekevän tehtaan pyörittämiseen. Seilo Consulting:n osuus tämän voimalaitoksen käyttöönotossa oli Modicon PLC järjestelmän ja Wonderware InTouch valvomojärjestelmän käyttöönotto.

Genset Power konttivoimalaitos Kolumbia, 2015

Genser Power konttivoimalaitos Kolumbian aavikolle. Voimalaitos sisälsi kolme diesel moottoreilla varustettua konttivoimalaa ja käyttää polttoaineena raakaöljyä tai kevyttä polttoöljyä. Tämä saarekkeessa irrallaan valtakunnan verkosta toimiva voimalaitos tuottaa sähkötehoa yhteensä 4.3 MW. Voimalaitoksen tuottama sähköteho käytetään raakaöljyn pumppuaseman sähköistykseen ja raakaöljypumppujen pyörittämiseen. Seilo Consulting:n osuus projektissa oli Modicon automaatiojärjestelmän ja InTouch valvomon käyttöönotto, sekä laitoksen toiminnallisuuden testaus ja viritys.

Automaatiojärjestelmien käyttöönotto referenssejä2019-11-20T09:01:47+00:00